AIRSOFTARAD

Club Sportiv AirsoftArad
 
AcasaCautareInregistrareConectare
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA HH100
6mm .:. Airsoft & Milsim
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 2691ac8e-73dd-42d8-903d-284a6c0b7984_zpsvnaft4er

Distribuiţi
 

 REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

In jos 
AutorMesaj
BALA
Colonel
Colonel
BALA

Localizare : chisineu-cris
Mesaje : 2577

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA Empty
MesajSubiect: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA   REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA EmptyLun 26 Iul 2010 - 22:55

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA


DISPOZITII GENERALE

Art.1 Regulamentul de Ordine Interioara, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina muncii in cadrul Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad, in conformitate cu prevederile legislatiei în domeniu.
Art.2 Membrii Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad au obligatia sa respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte dispozitii ale prezentului regulament.
Art.3 Regulamentul se aplica tuturor membrilor Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad precum si persoanelor cu care membrii asociatiei intra in contact inainte si in timpul jocului.
Art.4 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
1. Norme generale de conduita profesionala a membrilor din cadrul Asociatiei Sportive;
2. Drepturile si obligatiile asociatiei sportive ;
3. Norme de igiena si de securitatea muncii ;
4. Disciplina muncii si raspunderea disciplinara (sanctiuni) ;
5. Dispozitii finale.
Art.5 Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne, privind organizarea si disciplina muncii, emise de administratorul Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad.

CAPITOLUL 1 - NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A MEMBRILOR DIN CADRUL ASOCIATIEI SPORTIVE AIRSOFTARAD ARAD

Art.6 In exercitarea atributiilor de serviciu, membrii Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad au obligatia de a avea un comportament profesionist si corectitudine in promovarea asociatiei.
Art.7 Membrii Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea în aplicare a dispozitiilor legale, în conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
Art.8 Membrii Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad au obligatia de a apara în mod loial prestigiul asociatiei, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei entitati.
Membrilor Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad le este interzis:
a. sa exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
b. sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate în curs de solutionare si in care Asociatia Sportiva AIRSOFTARAD Arad are calitatea de parte;
c. sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decât cele prevazute de lege, daca nu sunt abilitati în acest sens;
d. sa nu dezvaluie informatiile la care au acces , daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad;
Prevederile alin.(c,d) se aplica si dupa incetarea raportului dintre parti, pentru o perioada de inca 2 ani.
Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul administratorului Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad.
In relatiile interpersonale ale Membrilor Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, membrii sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
Membrii au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad, precum si persoanelor cu care intra în legatura, prin:
a. intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b. dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

CAPITOLUL II - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATIEI SPORTIVE

Art.9 Asociatia Sportiva AIRSOFTARAD Arad are, in principal, urmatoarele drepturi:
a. sa stabileasca organizarea si functionarea asociatiei;
b. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare membru, in conditiile legii;
c. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru membrii, sub rezerva legalitatii lor;
d. sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor repartizate;
e. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii si regulamentului intern.

Art.10 Asociatiatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a. sa informeze membrii asupra conditiilor de desfasurare a activitatilor si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor interumane;
b. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatilor;
c. sa acorde membrilor toate drepturile ce decurg din lege;
d. sa comunice periodic membrilor situatia economica si financiara a asociatiei;
e. sa se consulte cu toti membrii în privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;
f. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de membru a solicitantului;
g. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor.

CAPITOLUL III - NORME DE IGIENA SI DE SECURITATEA MUNCII

Art.11 (1) Fiecare membru are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la securitatea si sanatatea sa in munca, precum si a celorlalti cu care intra in contact.
(2) Pentru desfasurarea activitatii în conditii de securitate si sanatate, personalul are urmatoarele obligatii:
a. sa isi însuseascã si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii precizate inainte de inceperea activitatilor si masurile de aplicare a acestora;
b. sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesionala, atat persoana proprie cat si a colegilor;
c. sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
d. sa utilizeze corect echipamentele din dotare;

(3) Pentru desfasurarea activitatii în conditii de securitate si sanatate, conducerea are urmatoarele obligatii:
a. sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti membrii a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;
b. sa asigure cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a accidentelor usoare suferite de participanti;
c. sa asigure materialele igienico-sanitare specifice activitatii desfasurate , daca este cazul;
Art.12 (1) In caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munca, fiecare participant la activitate va informa de urgenta administratorul asociatiei.
(2) Toate accidentele survenite in timpul desfasurarii activitatilor , mai ales cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse la cunostinta administratorului asociatiei.
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munca si invers.
Art.13 (1) Pentru a asigura securitatea la locul de munca, membrii Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad au urmatoarele obligatii:
a. membrii raspund personal pentru respectarea normelor de igiena si de tehnica securitatii muncii;
b. fumatul este permis numai in locurile special stabilite si semnalizate corespunzator, fara a fi afectata buna desfasurare a activitatilor desfasurate;
c. se interzic introducerea, distribuirea sau inlesnirea introducerii , precum si consumul de droguri si substante halucinogene in incinta sediul asociatiei sau in locurile de desfasurare e activitatilor specifice;
d. se interzic introducerea, distribuirea sau inlesnirea introducerii , precum si consumul de bauturilor alcoolice in incinta sediul asociatiei sau in locurile de desfasurare a activitatilor specifice.

CAPITOLUL IV - DISCIPLINA MUNCII SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI)

Art.14 (1) Orice actiune sau inactiune, savarsita cu vinovatie de catre personalul asociatiei, prin care au fost incalcate indatoririle , normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege, regulamentul de ordine interioara sau dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici, constituie abatere disciplinata si se sanctioneaza conform prevederilor prezentului regulament.

(2)Constituie abatere disciplinara urmatoarele fapte:
a. intarzierea sistematica la adunarile asociatiei;
b. neglijenta repetata in rezolvarea sarcinilor;
c. desfasurarea altor activitati decat cele stabilite prin statutul asociatiei;
d. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atributiile incredintate;
e. manifestari care aduc atingere prestigiului asociatiei;
f. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament;

Art.15 In raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sanctiunile disciplinare ce se aplica personalului sunt:
a. avertismentul verbal;
b. avertismentul scris;
c. excluderea din asociatie ;CAPITOLUL V - RECOMPENSE

Art.16 Membrii Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad care isi indeplinesc la timp si in bune conditii atributiile si sarcinile ce le revin si au o conduita ireprosabila, pot fi recompensati în conditiile prevãzute de lege.


CAPITOLUL VI - DISPOZITII FINALE

Art.17 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare privind organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala.
Art.18 (1) Prezentul regulament intra in vigoare cu data de 22 iulie 2010, respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad.
(2) Prezentul regulament a fost adus la cunostinta personalului prin informare si prin afisare pe site-ul si pe forumul Asociatiei Sportive AIRSOFTARAD Arad.

Asociatia Sportiva AIRSOFTARAD Arad ,
22.07.2010


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA Semnatura2palacopy
BALA | A.S. AIRSOFTARAD |GHOSTS | http://www.airsoftarad.ro |
Sus In jos
 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
Sus 
Pagina 1 din 1

Permisiunile acestui forum:Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
AIRSOFTARAD :: AIRSOFT ARAD :: JOCURI :: REGULAMENTE-
Mergi direct la: